Sessions

Sessions

Zahájení terapeutického procesu znamená vybrat si cestu změny. Emoční vhled a uvědomění si těla jsou základem, ze kterého můžeme vytvořit plnější život. Během našich sezení budeme pracovat s tělem, dechem a dotykem. Prostřednictvím vyjadřování vašich emocí vás budu podporovat na vaší cestě.

Lekce mohou probíhat v českém a polském jazyku.

Terapeutické procesní skupiny

Být součástí skupiny pro individuální  práci znamená vyzvat sebe samého k tomu, abyste zůstali otevření a zranitelní v přítomnosti ostatních. Je to setkání s jinými lidmi. Stáváte svědky individuální práce, osobních problémů a výzev ostatních členů skupiny. Skupina vytváří podpůrné a sjednocující pole, kde je možné v bezpečném prostředí vyjádřit své emoce bez cenzury.

Workshopy 

Příležitost " ochutnat" metodu Core energetics - více v sekci aktuality