CORE ENERGETICS

"By understanding, accepting, and transforming the negative aspects of our personalities, we create the magnificent possibility of a world where mutual understanding, cooperation and peace are realizable goals."

John Pierrakos

Core Energetics 

je metoda body – psychoterapie, která propojuje tělo, mysl a ducha. Core Energetics je metoda body – psychoterapie, která propojuje tělo, mysl a ducha. Vyvinul ji John Pierrakos, MD., který vycházel z práce Wilhelma Reicha a z práce svojí ženy Evy Pierrakos.

Cílem Core Energetics je zaměření se na rovnováhu a zdravý tok energie mezi tělem, myslí, emocemi, duchem a vůlí. Tento terapeutický proces předpokládá, že vrozené kvality člověka odrážejí univerzální kvality lásky, moudrosti, klidu a síly.

Core Energetics pracuje s předpokladem, že lidé mají tři odlišné vrstvy osobnosti, každá s jinou energií. Jsou to maska, dolní já (lower self) a horní já (higher self).

Maska je nejvrchnější vrstvou osobnosti člověka a reprezentuje části, které ukazujeme světu. Je to soubor obranných mechanismů a strategií přežití, které jsme si osvojili v dětství, abychom se vyhnuli bolesti. 

Dolní já (lower self) je střední vrstva osobnosti, která obsahuje negativní emoce, pocity viny, studu a strachu. Je to aspekt osobnosti, který se vzpírá změně a růstu a snaží se udržet status quo. Dolní já je také zdrojem destruktivního chování a sabotáže sebe sama i druhých.

Horní já je bezprostředně propojené s Core, které je nejhlubší vrstvou osobnosti, která reprezentuje naši pravou podstatu. Je to aspekt osobnosti, který je plný lásky, radosti, tvůrčí síly a duchovního propojení. 

Core Energetics pomáhá identifikovat a rozpouštět bloky energie v těle i mysli, které nám brání v projevování naší pravé podstaty. Pomocí různých technik jako jsou dech, pohyb, zvuk a dotek 

Stimuluje tok energie v těle a uvolňuje napětí, případně i traumata uložená v svalové tkáni. 

Podporuje uvědomování si našich obranných vzorců pocházejících z masky a dolního já a jejich dopadu na náš život a vztahy. 

Pomáhá pochopit, jak náš život a náš pohled na svět jsou do značné míry ovliňovány fungováním těchto blokovaných energetických vzorců. Tyto vzorce nás nutí opakovat podobné životní situace a relační dynamiky, které nás uvěznily a frustrovaly. 

Core Energetics nám nabízí možnost postupně se uvolňovat od těchto omezení a zažít více svobody a radosti ze života.